• وزن
  • 80 kg
  • ابعاد
  • 366 × 183 × 16 mm
  • طرح
  • براق
    پوست پرتقالی

دلیل بازگشت وجه